ZAKRES PRAKTYKI

Sprawy rodzinne

Kancelaria M.N. & M.Z. prowadzi sprawy o rozwód; separację, podział majątku, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, macierzyństwa, władzę rodzicielską, kontakty, ubezwłasnowolnienie itp.

Odszkodowania

Kancelaria M.N. & M.Z. świadczy pomoc w zakresie dochodzenia; odszkodowań komunikacyjnych, z tytułu wypadków przy pracy, za błędy w sztuce lekarskiej oraz odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Prawo spółek

Kancelaria M.N. & M.Z. prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek m. in.: zakładamy, przekształcamy oraz likwidujemy spółki, fundacje, stowarzyszenia i in. osoby prawne. Obsługa prawna obejmuje bieżące wsparcie oraz prowadzenie spraw we wszelkich postępowaniach sądowych i pozasądowych

Błędy medyczne

Kancelaria M.N. & M.Z. świadczy profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych dla osób poszkodowanych wskutek błędu medycznego, będącego skutkiem działania np. szpitala jako instytucji czy pracownika służby zdrowia – lekarza, dentysty, pielęgniarki, położnej itd.

Prawo pracy

Kancelaria M.N. & M.Z. reprezentuje pracodawców i pracowników w sporach sądowych dotyczących w szczególności bezprawnego lub bezzasadnego rozwiązania umowy o pracę, zapłaty wynagrodzenia, nadgodzin, dodatków, itp., a także w sprawach dotyczących naruszenia pracowniczych dóbr osobistych, mobbingu, dyskryminacji itp. Tworzymy regulaminy, projekty układów zbiorowych, uczestniczymy w procedurze zwolnień grupowych

Upadłość konsumencka

Kancelaria M.N. & M.Z. kieruje sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, która pozwala na znaczne zmniejszenie albo nawet całkowite umorzenie konieczności spłacania zobowiązań. Kancelaria H&Z sporządziła już wiele wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i przeprowadziła wiele postępowań w tym zakresie od samego początku do momentu ogłoszenia upadłości i zakończenia sprawy

Dochodzenie wierzytelności

Kancelaria M.N. & M.Z. oferuje kompleksowe usługi nie tylko w zakresie wyegzekwowania należnej zapłaty, lecz również odsetek, a także poniesionych przez Klienta kosztów windykacji. Usługi Kancelarii dotyczyć mogą różnych etapów dochodzenia wierzytelności: polubownego, przesądowego, sądowego, a w końcu egzekucyjnego

Spadki

Prawo spadkowe, podział spadku, sporządzenie testamentu to sprawy, które lepiej powierzyć opiece specjalisty, który z jednej strony z łatwością odnajduje się w gąszczu przepisów prawnych, z drugiej – potrafi na sprawę spojrzeć z dystansem i przewidzieć następstwa podejmowanych w sprawach spadkowych postępowań i decyzji

Prawo budowlane

Kancelaria M.N. & M.Z. przygotowuje i negocjuje projekty umów budowlanych, przykładowo: umów o roboty budowlane, umów z podwykonawcami, umów nadzoru inwestorskiego, umów na zastępstwo inwestycyjne, kontraktów inżynierskich, doradzamy w zakresie problematyki zagadnień administracyjnych procesu budowlanego, przygotowywanie projektów i negocjowanie umów deweloperskich

Ochrona konkurencji i konsumentów

Kanclaia M.N. & M.Z. doradza w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją m.in. w zakresie nieuczciwej reklamy i świadczy kompleksowe usługi w obszarze prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Klienci powierzają nam dokonywanie wszechstronnej oceny swojej działalności gospodarczej pod kątem ryzyka naruszenia przepisów prawa antymonopolowego, praktyk ograniczających konkurencję, ochrony praw konsumentów, jak również przypadki wymagające zwalczania nieuczciwej konkurencji

O kancelarii

Kancelaria Adwokacko–Radcowska M. Niemiec & M. Zapolski świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.
Zakres świadczonych usług obejmuje: Prawo cywilne, Prawo gospodarcze, Prawo rodzinne, Prawo pracy, Prawo administracyjne, Prawo medyczne, Prawo karne, Prawo handlowe, Prawo własności intelektualnej, Prawo konsumenckie, Prawo nieruchomości, Stowarzyszenia i Fundacje.

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacko–Radcowska
M. Niemiec & M. Zapolski S.C.

ul. Grabiszyńska 143,
53–439 Wrocław

tel. 536-921-286
email: sekretariat@kancelariamnmz.pl